Sense Media AS

Prosjekter

Prosjekter 2015-2016:

 • Bunde Bygg AS, tomt med forurenset grunn.
 • CP Invest Roa, tomt for industribygg 1000m2 pluss 4000m2 med veier og plasser  med belegningsstein
 • Bunde Bygg AS, Gamleveien Lørenskog gangvei og VA-anlegg
 • Hadeland Bygg og eiendomsutvikling. Tomtefelt for 6 stk tomannsboliger. Grunnarbeider for bygg, veier og plasser samt VA-anlegg.
 • Bunde Bygg AS Grunnarbeider for leilighetsbygg på Løren.
 • Gran kommune. Veier og plasser ved Granvang.
 • Bunde Bygg AS. Tomteopparbeidelse med veier og plasser Snipetjernsveien Mastemyr.

Hadeland Anlegg AS

Entreprenør - bygg og anlegg


Kontakt oss:
Tlf: 950 52 826
E-post: paal@hadeland-anlegg.no


Besøksadresse:
Hadelandsvegen 2080
2740 Roa

 • Graving
 • Spregning
 • Transport

 • Deponering
 • Maskintransport
 • Maskinutleie