Sense Media AS

Tjenester

Hadeland Anlegg AS har kontor og lager i Hadelandsveien 2080 på Roa. Vårt geografiske arbeidsområde er Oslo og Akershus, Hadeland og øvre Buskerud med Ringerike og Hole.

Administrasjonen er besatt med folk som har 20-40 års erfaring innen bygg og anlegg. Alt fra tunneldrift, store steinbrudd, tomter og tomtefelt. Disse har hver for seg hatt prosjektansvar på prosjekter i størrelsesorden 30-50 millioner.

Vi utfører alle typer kommunaltekniske anlegg, inkludert transport av løsmasser og berg.

To av våre ansatte har ADK1 bevis og kurs for sveising av PE-rør slik at vi utfører komplette VA-anlegg.

Vi har utleie av anleggsmaskiner fra 1,5-40 tonn.

HA_banner_fyllmasse-gis-bort

Dette er hva vi kan hjelpe deg med:

 • Vann og avløpsanlegg
 • Grunnarbeid for tomter
 • Alle typer utomhus og grøntanlegg
 • Drenering av bolighus
 • Sprengning og tomtearbeider
 • Stabling av natursteinsmurer
 • Kjerneboring i betongmurer
 • Maskin transport
 • Masse transport
 • Vei arbeid

Hadeland Anlegg AS

Entreprenør - bygg og anlegg


Kontakt oss:
Tlf: 950 52 826
E-post: paal@hadeland-anlegg.no


Besøksadresse:
Hadelandsvegen 2080
2740 Roa

 • Graving
 • Spregning
 • Transport

 • Deponering
 • Maskintransport
 • Maskinutleie